top

Meijer Advocaten en Gerechtsdeurwaarders

Mediation

Geschillenmediation

Er zijn geschillen, die zich niet lenen voor een procedure, met name als de partijen ook in de toekomst nog met elkaar verder willen gaan. In dit soort situaties kunnen beide partijen terecht bij ons voor bemiddeling of mediation.

Onder begeleiding van de mediator worden partijen ertoe gebracht zelf een gemeenschappelijke oplossing voor het geschil te vinden waarmee beide partijen tevreden zijn. Partijen gaan dan met elkaar een zogenaamde vaststellingsovereenkomst aan waarmee het probleem ook in juridische zin uit de wereld wordt geholpen.

In dat geval staat niets meer in de weg aan verdergaande samenwerking in de toekomst. Mediation is mogelijk in familieverhoudingen, maar ook in zakelijke relaties. Een van onze advocaten is tevens een ervaren registermediator en als zodanig erkend door het Nederlands Mediation Instituut.

Er wordt ook volgens de regels van dit landelijk instituut gewerkt.

Businessmediation

Partijen kunnen er voor kiezen om zich door onze mediator te laten begeleiden bij contractsonderhandelingen en bij het totstandbrengen van overeenkomsten.

Op die manier bent u ervan verzekerd dat een overeenkomst ook weergeeft wat u wilde afspreken.

Deze service wordt met name ook bij internationale contracten aanbevolen.