top

Meijer Advocaten en Gerechtsdeurwaarders

Het kantoor

Ons kantoor is onafhankelijk en uw belang staat bij ons bovenaan.

Wij geloven in een persoonlijke relatie met de klant. Wij zorgen ervoor dat binnen het kantoor ook een andere advocaat op de hoogte is van een zaak. De klant heeft daardoor ook bij afwezigheid van zijn vaste advocaat altijd een aanspreekpunt.

Onze doelgroep is gevarieerd:

Midden- en kleinbedrijf en non-profit instellingen

Onze klanten opereren zowel landelijk als internationaal. Wij staan hen bij op diverse terreinen. Wij adviseren bijvoorbeeld bij het opstellen van algemene voorwaarden, het sluiten van contracten met derden zoals huurcontracten, arbeidscontracten en samenwerkingsovereenkomsten. Als er problemen ontstaan in de uitvoering van contracten, streven wij ernaar om een regeling met de tegenpartij te bereiken. Is een regeling niet mogelijk, dan procederen wij voor onze klant, ook in zaken tegen de overheid.

Wij helpen ondernemers bij het vastleggen van juridische aspecten ingeval van een verandering in hun ondernemingsstructuur, bij voorkeur in samenspraak met hun administrateur of accountant en de huisbankier.

Wij hebben tevens ruime ervaring in het adviseren van non-profit instellingen, zoals algemeen nut beogende instellingen maar ook overheidsorganen.

Starters

Een speciale aandachtsgroep bestaat uit de startende ondernemers en ondernemers die de startfase al zijn gepasseerd en proberen hun bedrijf naar een hoger plan te tillen. Wij leggen ons erop toe deze groep bewust te maken van de juridische haken en ogen waar men als ondernemer tegen aan kan lopen. De prille starter heeft de mogelijkheid om tegen zeer gunstige tarieven in zgn. brainstormsessies met onze advocaten van gedachten te wisselen over diverse juridische onderwerpen die in zijn onderneming aan de orde kunnen komen.

Particulieren

Bij vermogende particulieren is estate(vermogens-)planning een bijzonder aandachtspunt, maar ook particulieren met een kleine portemonnee kunnen bij ons terecht op specifieke terreinen zoals echtscheidings- en familierecht, huurrecht, ontslagrecht en alles wat met contracten te maken heeft.

Wij beschikken over een netwerk van gespecialiseerde advocaten naar wie wij kunnen verwijzen voor zaken die niet tot onze praktijkvoering behoren.

Partner Haags Ondernemershuis

Ons kantoor is partner in het ‘Haags Ondernemershuis’, een initiatief van de gemeente Den Haag met als doel het stimuleren van werkgelegenheid en economische groei. Onze advocaten stellen in dat verband belangeloos expertise ter beschikking in de vorm van gratis spreekuren binnen het ondernemershuis en inhoudelijke bijdragen aan themabijeenkomsten van de Bizcampus’

 Haags Ondernemers Huis

www.haagsondernemershuis.nl