top

Meijer Advocaten en Gerechtsdeurwaarders

Tarieven

Nieuwe klanten kunnen zich oriënteren in een kosteloos eerste gesprek van een half uur.

In beginsel werken wij op uurbasis, maar ook andere mogelijkheden zijn bespreekbaar.
Onze uurtarieven variëren van € 175,- tot € 250,-
Het uurtarief wordt verhoogd met een kantoorkostenopslag van 6% en de BTW. Verschotten zoals deurwaarderskosten, griffierechten, kosten uittreksels en dergelijke zitten niet in het uurtarief maar worden apart berekend.
Onze maandelijkse declaraties worden standaard voorzien van een uitgebreide specificatie, zodat duidelijk is waarop ze betrekking hebben.

Wij vragen een voorschot voor onze werkzaamheden.

Particulieren die onder een bepaalde inkomens- en vermogensgrens zitten kunnen op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) worden bijgestaan.

Algemene Voorwaarden